Nieuwsbrief 2017-2018

ONDERNEMER


Opdrachtgeversverklaring (voorheen Wet DBA/VAR)

De Wet DBA die in de plaats zou komen voor VAR is uiteindelijk niet doorgevoerd. Er komt nu een soort “opdrachtgeversverklaring” die opdrachtgevers vooraf online via een gebruikersvriendelijke webmodule invullen.

Laag tarief voor zzp’er: automatisch arbeidsovereenkomst

Als een zelfstandige een laag tarief verdient en daarnaast reguliere werkzaamheden verricht of minimaal drie maanden op de werkvloer rondloopt, is er in de toekomst altijd sprake van een dienstverband. Dat lage tarief zal waarschijnlijk tussen de € 15 en € 18 per uur liggen.

Hoog tarief voor zzp’er:

Organisaties lopen straks geen risico meer op naheffingsaanslagen als zij met een zzp’er met een hoog tarief afspreken dat zij voor hem geen loonheffingen inhouden en betalen.(opdrachtgeversverklaring)

Één inlogcode voor UWV, belastingdienst en KvK (eHerkenning)

Organisaties kunnen in de periode vanaf oktober 2017 t/m 2018 overstappen op eHerkenning. Dit moeten organisaties doen omdat bestaande inlogmethoden op termijn verdwijnen. De inhoud en de ingangsdatum van een (verplichte) overstap op eHerkenning zijn nog niet defnitief. Meer informatie kan je vinden op www.eherkenning.nl.

Privé gebruik auto van de zaak.

Vanaf 1 januari veranderen de bijtellingspercentages niet voor het privé gebruik van de auto van de zaak. Deze percentages gelden voor 60 maanden. De percentages gelden ook alleen voor auto’s met bouwjaar 2017 of jonger.

4%      bijtelling bij een uitstoot van:         0 gr/km

Per 1-1-2019 geldt de verlaagde bijtelling voor waterstofauto’s en elektrische auto’s tot een waarde van € 50.000,--.

22%                                                    > 0 - < 50 gr/km

22%                                                    > 50 - < 106 gr/km

22%                                                    > 106 gr/km

 

BESLOTEN VENNOOTSCHAP (B.V.)  EN DGA.

Vennootschapsbelasting.

Het vennootschapsbelastingtarief voor 2018 luidt als volgt:

Tot € 250.000,-- bedraagt het tarief 20%. Daarboven is het tarief 25%.

Vanaf 2018 zal de lengte van de eerste schijf stapsgewijs worden verhoogd tot € 350.000,-- in 2021.

Het dividendbelastingtarief in 2018 bedraagt ongewijzigd 25%. Het nieuwe kabinet wil de dividendbelasting per 2019 afschaffen.


OMZETBELASTING

Auto en BTW.

De btw-correctie op het privégebruik zakelijke auto bedraagt 2,7% van de cataloguswaarde. Is dit nadelig dan mag de btw ook over het werkelijk privégebruik worden berekend. Woon-werkverkeer valt dan weer wel onder privé gereden kilometers. Voor auto’s die langer dan 5 jaar in gebruik zijn geldt een percentage van 1,5% evenals voor een auto die onder de margeregeling valt (u heeft geen btw betaald bij aankoop)

Als u de privé auto zakelijk gebruikt kunt u de btw op de (binnenlandse) brandstof en het onderhoud aftrekken. Hiervoor moet u een splitsing maken tussen het zakelijk en het privé gebruik van de auto. Er moet dus een kilometeradministratie worden bijgehouden. Woon-werkverkeer wordt voor de btw weer als privé aangemerkt. Als het niet mogelijk is om deze gegevens te achterhalen kunt u er voor kiezen om de totale btw van brandstof en onderhoud te verminderen met 1,5% van de cataloguswaarde en het verschil als voorbelasting te verrekenen.

Lage BTW gaat omhoog van 6% naar 9%

Het nieuwe kabinet wil in 2019 het lage BTW-tarief verhogen van 6% naar 9%. De opbrengst van deze BTW-verhoging is nodig ter dekking van de verlaging van de belastingen op inkomen.

PRIVÉ

Verhoging AOW-leeftijd.

De AOW-leeftijd gaat versneld stijgen totdat hij in 2022 op 67 jaar en 3 maanden ligt. In 2023 blijft de AOW-leeftijd 67 jaar en 3 maanden.

Op de website van de SVB www.svb.nl kunt u laten berekenen wat uw pensioengerechtigde leeftijd is.

Inkomstenbelasting box 3 in 2018.

In 2018 wordt de berekening van de vermogensrendementheffing in box 3 als volgt: Er zijn 3 schijven. De eerste schijf loopt tot € 75.000,--. De tweede schijf van € 75.000,-- tot € 975.000,-- en de derde schijf vanaf € 975.000,--. Daarnaast wordt een deel van het vermogen belast met het percentage van 1,3% en een deel met het percentage 5,38%.

Het bedrag waarover belastingplichtigen geen inkomstenbelasting hoeven te betalen wordt verhoogd naar € 30.000,- per persoon.

Inkomstenbelasting krijgt 2 schijven

Voor de inkomstenbelasting gaat een tarief van 36,93% gelden voor inkomens tot € 68.000, daarboven gaan belastingplichtigen een tarief van 49,5% betalen. Werken moet hierdoor meer gaan lonen.