Aansprakelijkheidsuitsluiting

Bij het maken van onze website hebben wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. Wij staan echter niet in voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van gegevens ontleend aan deze website. Dit onder andere vanwege het feit dat de gegevens op deze site aan veroudering onderhevig kunnen zijn en omdat in de meeste gevallen specifieke informatie nodig is om de toepasbaarheid van bepaalde regels en/of regelingen te kunnen bepalen. Elke aansprakelijkheid op basis van deze website en doorverwezen websites wijzen wij hiermee van de hand. Indien u wilt weten of u specifiek voor bepaalde regels en of regelingen in aanmerking komt, verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Copyright Adviesgroep Midden Brabant. Alle rechten voorbehouden.