Financiële administratie

Wij verzorgen de administratie van onze relaties op basis van de verstrekte gegevens, welke periodiek worden aangeleverd. Na de verwerking wordt een controle gedaan en de aangifte omzetbelasting verzorgd en verstuurd. Na verwerking van alle gegevens kunnen indien noodzakelijk de tussentijdse cijfers worden gemaakt. Het verwerken van de administratie kan zowel op ons kantoor plaatsvinden of op locatie bij de relatie.

Loonadministratie

Voor relaties met personeel verzorgen wij de complete loonadministratie. Hieronder verstaan wij de aanvraag van een loonheffingennummer, het af- en aanmelden van personeel bij belasting en evt. pensioenfondsen, invullen benodigde formulieren, verzorgen van loonstroken, journaalposten, betaalstaten, elektronische aangifte loonheffingen, en we verzorgen jaarwerk voor de belastingdienst.

Startersbegeleiding

Startende ondernemers begeleiden bij de opstart van de onderneming waarbij moet worden gedacht aan ondernemersplan, prognose, aanvraag BTW/LH nummers, financieringsaanvraag, en de bespreking omtrent het voeren van de administratie.

Administratieve ondersteuning

De klant verzorgt zelf zijn administratie en wordt periodiek bezocht door AMB waarbij dan wordt gecontroleerd of alle boekingen correct zijn ingeboekt en waarbij de diverse aansluitingen worden gemaakt. Hierbij kunnen dan ook de tussentijdse cijfers worden gemaakt en heeft de klant een back-up als er vragen zijn omtrent bepaalde boekingen.

Jaarrekeningen

Aan het einde van het boekjaar wordt de jaarrekening samengesteld, voorzien van alle specificaties en bescheiden, aan de hand van de gevoerde administratie. Het rapport dat wordt uitgebracht kan worden gebruikt voor de financiële instellingen en de belastingdienst. Voor besloten vennootschappen zullen tevens de notulen van aandeelhoudersvergadering worden gemaakt, en de publicatiestukken t.b.v. de Kamer van Koophandel.

Fiscale aangiften

Na het samenstellen van de jaarrekening dienen ook de aangiften inkomstenbelasting, en voor besloten vennootschappen de aangifte vennootschapsbelasting opgemaakt te worden.

Detachering

Indien een ondernemer, als gevolg van langdurige ziekte, zwangerschapsverlof of door pieken in de werkzaamheden, een tekort heeft aan personeel kan dat via Adviesgroep Midden Brabant BV worden opgevuld doordat er dan iemand van ons kantoor voor een (langere) periode bij een klant wordt gedetacheerd. De ondernemer is er dan tevens van overtuigd dat er geen stagnatie ontstaat in het voeren van zijn administratie, en dat het op kundige wijze wordt gedaan.

Software

Adviesgroep Midden Brabant BV is een gecertificeerd Davilex Business Servicepoint. Dat betekent dat wij u naast onze financiele diensten ook een aantal specifieke diensten kunnen aanbieden welke gerelateerd zijn aan Davilex software, zoals bijvoorbeeld: